Badania po menopauzie articles

Ciśnienie tętnicze krwi

Co najmniej raz w roku warto zbadać sobie ciśnienie tętnicze krwi. Zależy ono nie tylko od siły pracy serca, ale także od napięcia tętnic, ich elastyczności i lepkości krwi.

Ciśnienie skurczowe (tzw. górne) nie powinno być wyższe niż 145 mmHg, …

Badania

Raz w roku należy rutynowo wykonywać podstawowe badanie ginekologiczne i USG narządu rodnego (przez pochwę).

Koniecznym badaniem jest cytologia, która pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowych zmian w błonie śluzowej szyjki macicy. To dzięki badaniu cytologicznemu można ocenić stan szyjki macicy …

Oględziny skóry

Eksperci rekomendują, aby kobiety po przekroczeniu 40-tego roku życia badane były w kierunku zagrożenia czerniakiem złośliwym oraz rakami skóry (podstawno- i kolczystokomórkowym) raz na rok.

Badanie polega na dokładnych oględzinach skóry i jej znamiom. Najwyższym stopniem ryzyka objęte są osoby …

Top