Menopauza

Menopauza

Menopauza to ostatnie fizjologiczne krwawienie miesięczne po którym nastąpiła co najmniej półroczna-roczna przerwa bez zaistnienia oczywistych przyczyn takich jak ciąża lub laktacja.
Menopauza występuje około 50 r.ż. najczęściej pomiędzy 45 a 55 rokiem życia.…

Kulociąg dwuzębny

Biopsja wycinkowa z tarczy części pochwowej szyjki macicy

Biopsja wycinkowa z tarczy części pochwowej szyjki macicy dostarcza materiał tkankowy do badania histopatologicznego, którego celem jest wykluczenie lub potwierdzenie podejrzeń obecności zmian na szyjce macicy zdiagnozowanych w obrazie klinicznym, cytologicznym i/lub kolposkopowym. Biopsja tkankowa warunkuje prawidłowe określenie rodzaj i zakres ewentualnego zabiegu leczniczego.…

okres pomenopauzalny

Okres pomenopauzalny– Okres w którym nie występują krwawienia miesięczne.
W badaniach stwierdza się wysoki poziom FSH i LH a znacznie obniżony poziom estrogenów i progesteronu.…

HTZ a choroba wieńcowa

Obserwacje kliniczne wskazują na to, że przyjmowanie estrogenów tuż po menopauzie zmniejsza ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej. Równocześnie, w ciągu ostatnich dwóch lat wykazano też, że stosowanie HTZ drogą doustną niesie za sobą nieznaczny wzrost ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych.
W jednym z tych badań okazało się, że po zastosowaniu HTZ (skoniugowane estrogeny końskie wraz z octanem medroksyprogesteronu) u kobiet po przebytym zawale serca obserwowano zwiększoną śmiertelność w pierwszym roku ich stosowania.…

okres pomenopauzalny

Okres pomenopauzalny– Okres w którym nie występują krwawienia miesięczne.
W badaniach stwierdza się wysoki poziom FSH i LH a znacznie obniżony poziom estrogenów i progesteronu.…

Istnieje alternatywa dla terapii hormonalnej menopauzy

Istnieje alternatywa dla terapii hormonalnej menopauzyautorem artykułu jest Jerzy Antoniak
Menopauza jest bardzo ważnym etapem w życiu każdej kobiety. Jest równie ważna i nie unikniona jak młodość, bądź okres niemowlęctwa. Hormonalną terapię powinno się rozpocząć bezpośrednio po wystąpieniu specyficznych wskazań do niej, rozpoczynając leczenie od najmniejszych skutecznych dawek.…

okres pomenopauzalny

Okres pomenopauzalny– Okres w którym nie występują krwawienia miesięczne.
W badaniach stwierdza się wysoki poziom FSH i LH a znacznie obniżony poziom estrogenów i progesteronu.…

Dlaczego warto dbać o kości?

Na co dzień zapominamy o ich istnieniu. Kiedy zaczyna się coś z nimi dziać, może być już za późno na naprawianie szkód. Najpierw jednak przypomnijmy sobie budowę i funkcje naszego układu kostnego.
Do najważniejszych zadań szkieletu należy utrzymywanie pionowej postawy ciała, jest to swego rodzaju rusztowanie.…

okres pomenopauzalny

Okres pomenopauzalny– Okres w którym nie występują krwawienia miesięczne.
W badaniach stwierdza się wysoki poziom FSH i LH a znacznie obniżony poziom estrogenów i progesteronu.…

okres pomenopauzalny

Okres pomenopauzalny– Okres w którym nie występują krwawienia miesięczne.
W badaniach stwierdza się wysoki poziom FSH i LH a znacznie obniżony poziom estrogenów i progesteronu.…

okres pomenopauzalny

Okres pomenopauzalny– Okres w którym nie występują krwawienia miesięczne.
W badaniach stwierdza się wysoki poziom FSH i LH a znacznie obniżony poziom estrogenów i progesteronu.…

okres pomenopauzalny

Okres pomenopauzalny– Okres w którym nie występują krwawienia miesięczne.
W badaniach stwierdza się wysoki poziom FSH i LH a znacznie obniżony poziom estrogenów i progesteronu.…

okres pomenopauzalny

Okres pomenopauzalny– Okres w którym nie występują krwawienia miesięczne.
W badaniach stwierdza się wysoki poziom FSH i LH a znacznie obniżony poziom estrogenów i progesteronu.…

okres pomenopauzalny

Okres pomenopauzalny– Okres w którym nie występują krwawienia miesięczne.
W badaniach stwierdza się wysoki poziom FSH i LH a znacznie obniżony poziom estrogenów i progesteronu.…

Top