Rak jajnika ? informacje podstawowe

Miesiąc Świadomości Nowotworów Ginekologicznych

Materiał backgroundowy

Rak jajnika ? informacje podstawowe

Rak jajnika charakteryzuje się obecnością komórek nowotworowych w jednym lub obu jajnikach. Najpowszechniejszym typem tego nowotworu jest nabłonkowy rak jajnika, występujący u ok. 90 proc. chorych.

Ryzyko zachorowania na raka jajnika rośnie wraz z wiekiem. Największy wzrost zachorowań następuje po 45. roku życia, w okresie około i pomenopauzalnym. Prawdopodobnie, na ryzyko wystąpienia raka jajnika wpływa: niezdrowy tryb życia (m. in. otyłość, wysokotłuszczowa dieta, palenie), wczesna pierwsza miesiączka, późna menopauza, bezdzietność. Około 10 proc. pacjentek z rakiem jajnika to osoby posiadające predyspozycje genetyczne (występowanie
w rodzinie raka jajnika lub raka piersi).

W Polsce na raka jajnika zapada rocznie ok. 3300 kobiet1, co stawia ten nowotwór złośliwy
na piątym miejscu pod względem zapadalności u kobiet w naszym kraju.

Rak jajnika manifestuje się zazwyczaj zupełnie niespecyficznymi objawami, jak brak apetytu, uczucie pełności w jamie brzusznej, biegunki, zaparcia, bóle brzucha, zmęczenie, zaburzenia oddawania moczu. Symptomów tych zazwyczaj nie łączy się z chorobą nowotworową. W celu wczesnego wykrycia raka jajnika konieczne są: właściwa opieka ginekologiczna, ultrasonografia. Niestety około 70 proc. przypadków raka jajnika jest wykrywanych późno ? w zaawansowanym stadium choroby.

Późna diagnoza nowotworu sprawia, że raka jajnika wyróżnia wysoka śmiertelność ? w Polsce jest odpowiedzialny za ok. 2500 zgonów rocznie.2 Szacuje się, że spośród chorych, u których chorobę wykryto w pierwszym stadium zaawansowania (kiedy nowotwór występuje wyłącznie
w jajnikach) aż ? 90 proc. przeżywa co najmniej dalszych pięć lat od momentu diagnozy.3

Niestety, wraz z zaawansowaniem choroby i pojawieniem się przerzutów, szanse na przeżycie
5-letnie dramatycznie spadają. Odsetek 5-letnich przeżyć dla raka jajnika w III stadium wynosi
37 proc., a w IV jedynie 14-25 proc.4 Skryty przebieg wpływa na wysoką śmiertelność chorych. Choć rak jajnika występuje rzadziej niż rak trzonu macicy, jest przyczyną dwa razy większej liczby zgonów.5

Leczenie

Leczenie raka jajnika polega w pierwszej kolejności na ingerencji chirurgicznej w celu usunięcia guza lub rozsianych guzków, po której następuje cykl chemioterapii. W przypadku zaawansowanego raka jajnika chemioterapia pełni kluczową rolę. Wieloletnie badania wykazały, że leczenie skojarzone oraz chemioterapia dwulekowa przynosi lepsze efekty i umożliwia wydłużenie czasu przeżycia całkowitego.

Jedną z metod jest również terapia biologiczna o działaniu antyangiogennym z zastosowaniem bewacyzumabu. W czasie kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO (American Society of Clinical Oncology) zostały zaprezentowane wyniki badań wykazujące, że angiogeneza (tworzenie sieci naczyń krwionośnych) odgrywa istotną rolę w rozwoju raka jajnika, a terapia antyangiogenna opóźnia rozwój choroby u chorych na zaawansowanego raka jajnika.

Bewacyzumab to rekombinowane humanizowane przeciwciało monoklonalne o działaniu antyangiogennym, skierowane przeciwko czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF), przyczyniającemu się do wzrostu naczyń krwionośnych odżywiających guz.6 Neutralizacja biologicznej aktywności VEGF cofa nowopowstałe unaczynienie guza, normalizuje pozostające unaczynienie oraz zatrzymuje powstawanie nowych naczyń, hamując w ten sposób rozrost nowotworu. Ten rodzaj terapii hamuje wzrost komórek nowotworowych oraz hamuje patologiczny rozwój naczyń krwionośnych. Celem tej terapii jest przedłużenie życia pacjentki w zaawansowanym stadium choroby poprzez odsunięcie w czasie progresji choroby.

1 Raport na podstawie danych Centrum Onkologii: http://epid.coi.waw.pl/krn/liczba_zach_rozp/default.asp, data pobrania

6.09.2013 r.

2 Raport na podstawie danych Centrum Onkologii: http://epid.coi.waw.pl/krn/liczba_zg_rozp/default.asp, data pobrania

6.09.2013 r.

3 WHO GLOBOCAN 2008

4 Dane International Agency for Research on Cancer, http://eu-cancer.iarc.fr/EUCAN/Country.aspx?ISOCountryCd=616

5 WHO GLOBOCAN 2008

6 Folkman. In: Kufe, Pollock, Weichselbaum, eds. Cancer Medicine (Holland). 6th ed. Hamilton, Ontario: BC Decker; 2000

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top