Nowotwory

Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻCHZZ)

Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻCHZZ)
KOMENTARZ EKSPERTA: Prof. zw. dr hab. Tomasz Paszkowski Kierownik III Katedry i Kliniki Ginekologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Czy Program ?Woman-Thrombosis-Cancer (WTC)? powinien objąć także

KOMENTARZ EKSPERTA:

Prof. zw. dr hab. Tomasz Paszkowski
Kierownik III Katedry i Kliniki Ginekologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Czy Program ?Woman-Thrombosis-Cancer (WTC)? powinien objąć także Polskę?

Prof. zw. dr hab. Tomasz Paszkowski (T.P.)
?Inicjatywa Women-Thrombosis-Cancer (WTC) w pełni zasługuje w Polsce na poparcie zarówno środowiska medycznego jak i mediów. Celem tego programu jest podniesienie poziomu wiedzy lekarzy na temat nowoczesnych strategii profilaktyki przeciwzakrzepowej
w oparciu o szeroko zakrojone inicjatywy edukacyjne i naukowe. Inicjatywy te będą realizowane nie tylko na platformie międzynarodowej, ale także jako działania lokalne podejmowane w poszczególnych krajach. Jestem przekonany, że włączenie Polski do tego projektu przyniesie wymierną korzyść dla pacjentek.

ŻCHZZ- istotny czynnik zgonów u kobiet chorujących na nowotwory
T.P. Choroba Zakrzepowo-Zatorowa (ŻCHZZ) jest drugą po chorobie nowotworowej przyczyną śmierci kobiet chorujących na raka. Stanowi ponadto drugą (po zawale serca) przyczynę zgonów kobiet w okresie pooperacyjnym ? ryzyko to jest największe właśnie
w grupie kobiet operowanych z powodu nowotworów. Problem ten zasługuje
na szczególne zainteresowanie ginekologów ponieważ to właśnie nowotwory narządów płciowych, takie jak rak szyjki macicy, rak jajnika czy rak endometrium, stanowią czołówkę wszystkich raków, z powodu których umierają współczesne kobiety.

Czy można zaradzić ŻChZZ?
T.P. Stanowiąc jedną z głównych przyczyn śmiertelności kobiet z nowotworami, ŻCHZZ jest jednocześnie najłatwiej ?uwalnianą? przyczyną zgonów z powodu strategii profilaktycznych o doskonale udokumentowanej skuteczności. Wśród nich najważniejsza to profilaktyka heparynowa. Optymalnie prowadzona tj. stosowana przez odpowiedni okres czasu i przy użyciu odpowiednich dawek heparyn, profilaktyka heparynowa znacznie redukuje ryzyko wystąpienia ŻCHZZ u chorych cierpiących na chorobę nowotworową, na każdym etapie tej choroby i niezależnie od metody aktualnie prowadzonego leczenia onkologicznego (leczenie operacyjne, chemioterapia, radioterapia).

Jaki jest aktualnie stan wiedzy w zakresie profilaktyki ŻCHZZ?
T.P. Niestety wiedza na temat nowoczesnych algorytmów profilaktyki ŻCHZZ wśród lekarzy różnych specjalności, którzy zajmują się pacjentkami onkologicznymi nie jest zadowalająca. Ciągle zbyt wielu zgonom kobiet można byłoby zapobiec wdrażając odpowiednią profilaktykę przeciwzakrzepową. I dlatego przedsięwzięcia takie jak WTC są niezwykle cenne.

A to już wiesz?  Koniec wymówek - zrób badanie!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy