Badania po menopauzie Biopsja szyjki macicy Rak szyjki macicy

Biopsja wycinkowa z tarczy części pochwowej szyjki macicy

Biopsja wycinkowa z tarczy części pochwowej szyjki macicy dostarcza materiał tkankowy do badania histopatologicznego, którego celem jest wykluczenie lub potwierdzenie podejrzeń obecności zmian na szyjce macicy zdiagnozowanych w obrazie klinicznym, cytologicznym i/lub kolposkopowym. Biopsja tkankowa warunkuje prawidłowe określenie rodzaj i zakres ewentualnego zabiegu leczniczego.

Jest to proste pod względem technicznym badanie diagnostyczne, ale ze względu na możliwość krwawienia i rodzaj znieczulenia dla zapewnienie maksymalnego komfortu pacjentki, często wymaga wykonania w warunkach szpitalnych, bądź ambulatoryjnych z możliwością dłużej obserwacji.

Zalecane jest by biopsja tkankowa wykonywana była pod kontrolą kolposkopową, dzięki której wyznaczyć można dokładnie miejsce pobrania wycinka. W przypadku gdy zmiany nie można zlokalizować klinicznie nawet przy użyciu kolposkopu, a obecność patologii stwierdzona została w badaniu cytologicznym, biopsje pobiera się “na ślepo” z godziny 12 i 6-tej bądź w większej liczbie aby zminimalizować możliwość ominięcia miejsca zmiany.

Biopsja szyjki macicy

Narzędzia wykorzystywane w biopsji szyjki macicy:

Sonda domaciczna

Dolna łyżka wziernika tzw. “kaczy dziób”
-brak zdjęcia

Wziernik pochwowy Cusco

Pensety anatomiczne

Konchotom

Kulociąg jednozębny
-brak zdjęcia

Kulociąg dwuzębny

hastagi na stronie:

#kulociąg #kulociąg ginekologiczny #rodzaje wagin #badanie szyjki macicy #biopsja wycinkowa

Similar Posts