Ciśnienie tętnicze krwi

Co najmniej raz w roku warto zbadać sobie ciśnienie tętnicze krwi. Zależy ono nie tylko od siły pracy serca, ale także od napięcia tętnic, ich elastyczności i lepkości krwi.

Ciśnienie skurczowe (tzw. górne) nie powinno być wyższe niż 145 mmHg, zaś rozkurczowe (tzw. dolne) nie powinno przekraczać 90 mm Hg. Wysiłkowe EKG pozwala określić zaawansowanie choroby wieńcowej i wydolność serca, poza tym umożliwia też wczesne wykrycie zaburzeń rytmu serca.

Authors
Tags , , , , ,

Related posts

Top