Rodzaje Osteoporozy ( zrzeszotnienie kości )

Osteoporoza zaawansowana ( jawna klinicznie )

Gęstość mineralna kości ( BMD ) jest obniżona o więcej niż 2,5 odchylenia standardowego ( SD ) poniżej szczytowej masy kostnej u młodych ,zdrowych kobiet i stwierdza się obecność złamań.

Osteoporoza

BMD obniżona o więcej niż 2,5 SD poniżej szczytowej masy kostnej obserwowanej u młodych,zdrowych kobiet(bez złamań).

Ostopenia ( mała masa kostna )

BMD obniżona o 1,0-2,5SD poniżej szczytowej masy kostnej u młodych ,zdrowych kobiet.

Norma

BMD nie obniżona o więcej niż 1SD w stosunku do szczytowej masy kostnej u młodych ,zdrowych kobiet.

BMB – gęstość mineralna kości

BMC – zawartość minerałów kości

hastagi na stronie:

#ostroporoza

Authors

Related posts

Top